ยกย่องโซมาเลีย หลังประเทศให้สัตยาบันสนธิสัญญาสิทธิเด็ก

ยกย่องโซมาเลีย หลังประเทศให้สัตยาบันสนธิสัญญาสิทธิเด็ก

“โดยการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รัฐบาลโซมาเลียกำลังลงทุนเพื่อสวัสดิภาพของเด็ก และด้วยเหตุนี้ในอนาคตของสังคมของประเทศ” แอนโธนี เลค ผู้อำนวยการบริหารกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ( ยูนิเซฟ ) ประกาศในการแถลงข่าวในขณะที่เขายินดีกับข่าว“ข้อความสำคัญของอนุสัญญานี้คือเด็กทุกคนสมควรได้รับการเริ่มต้นชีวิตอย่างยุติธรรม” เขากล่าวต่อ “อะไรจะสำคัญไปกว่านั้น”CRC ได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 และ

ได้รับการให้สัตยาบันจาก 195 ประเทศ รวมทั้งโซมาเลีย

 ทำให้เป็นสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่มีการให้สัตยาบันอย่างกว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์ ณ วันนี้ มีเพียงสองประเทศเท่านั้นที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันในสนธิสัญญาหลัก คือ ซูดานใต้และสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม การยอมรับอย่างกว้างขวางในวงกว้างนับเป็นครั้งแรกที่เด็กได้รับการยอมรับอย่างชัดแจ้งว่ามีสิทธิเฉพาะ และสนธิสัญญาเองก็ถือเป็นเครื่องมือด้านสิทธิมนุษยชนที่ทรงพลัง

ในพิธีเฉลิมฉลองการให้สัตยาบันและจัดขึ้นที่โรงเรียนในท้องถิ่นแห่งหนึ่งในเมืองโมกาดิชู เมืองหลวงของโซมาเลีย ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการโซมาเลีย (SRSG) นิโคลัส เคย์ต้อนรับรัฐบาลโซมาเลียที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาชีวิตเด็กๆ ควบคู่ไปกับประธานาธิบดีโซมาเลีย Hassan Sheikh Mohamud และก่อนเด็กนักเรียนหลายร้อยคน

“ในขณะที่ประเทศฟื้นตัวจากความขัดแย้งหลายทศวรรษ รัฐบาลกลางและพันธมิตรระหว่างประเทศมีหน้าที่ปกป้องและให้บริการชุมชนที่เปราะบางที่สุดของโซมาเลีย” นายเคย์ยืนยัน

“ผมหวังว่าโซมาเลียจะเริ่มกระบวนการในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” 

เขากล่าวเสริม พร้อมสัญญาว่าสหประชาชาติจะให้การสนับสนุนทางการโซมาเลียในเรื่องนั้น

แม้ว่า CRC จะเป็นชุดมาตรฐานและพันธกรณีที่ไม่สามารถเจรจาต่อรองได้ในระดับสากล โดยให้การคุ้มครองและสนับสนุนสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับสามฉบับของ CRC ตกลงตามลำดับ โดยคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์ การค้าประเวณี และภาพลามกอนาจารเด็ก ห้ามมิให้มีการเกณฑ์ทหารในการสู้รบ และอนุญาตให้เด็กยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสหประชาชาติหากสิทธิของพวกเขาถูกล่วงละเมิด

สำหรับบทบาทของเธอ Leila Zerrougui ผู้แทนพิเศษเด็กและความขัดแย้งทางอาวุธแห่งสหประชาชาติ เฉลิมฉลองการเคลื่อนไหวของโซมาเลีย ‘ในการทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายร่วมกันในการปกป้องลูกหลานของประเทศจากผลกระทบของความขัดแย้ง’ และสะท้อนถึงคำอุทธรณ์ของนายเคย์ที่มีต่อโซมาเลีย ทางการเดินหน้าในการให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับ รวมทั้งพิธีสารเลือกรับว่าด้วยการมีส่วนร่วมของเด็กในการขัดกันด้วยอาวุธ

นอกจากนี้ เธอยังเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาความมุ่งมั่นในการ รณรงค์เพื่อ เด็ก ไม่ใช่ทหารโดยทำงานเพื่อมุ่งสู่กองทัพที่ปลอดเด็กภายในสิ้นปี 2559

แนะนำ : รีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้า | รีวิวอาหารญี่ปุ่น| รีวิวที่เที่ยว | ดาราเอวี